𝗞𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗞𝗘 – 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹, 𝗦𝗲𝗸𝗶𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗲𝗸 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Oct 7, 2021 | Media

𝗔𝗡𝗥𝗘𝗭𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘𝗠𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗡𝗡 𝗙𝗔𝗠𝗜 𝗟𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗭𝗜𝗦 𝗡𝗔𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗨 𝗕𝗔𝗡𝗡 𝗗𝗜𝗠𝗢𝗨𝗡𝗡 𝗩𝗜𝗟𝗡𝗘𝗥𝗔𝗕

Minister pe invit tou bann fami ki zot reveni ant Rs 10,500 ek Rs 14,000 par mwa vinn anrezistre zot lor Rezis Nasional pou bann Dimounn Vilnerab dan bann biro Sekirite Sosial ki pli pre kot zot lakaz.

Pou fer ou lanrezistreman ou pou bizin amenn sa bann dokiman la :
1) Kart idantite, Lak Nesans ek Lak Mariaz pou sef fami ek tou bann manb lafami ki pe viv dan enn mem lakaz.
2) Fis lapay pou tou manb ki travay ek ki viv dan enn mem lakaz.
3) Facktir CEB, CWA ou telefonn pli resan ki ou ena.

Lekzersis pou komanse dan tou bann biro Sekirite Sosial apartir Merkredi 6 Oktob 2021 ziska Lindi 5 Novam 2021, ek sa pou fer dan lord alfabetik.

Ler ouvertir bann biro Sekirite Sosial :

Lindi ziska Vandredi : 9h30 ziska 15h30.